Privacyverklaring StairCampus

De entiteiten Escada B.V. (handelend onder de naam Upstairs Traprenovatie), Productiebedrijf Van Dijk Staircase Solutions B.V. (voorheen Van Dijk Postforming & Vlakverlijming), Steyl Montage B.V., SIP B.V. en Stairmaker maken onderdeel uit van StairCampus.

Bij StairCampus nemen we de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die in contact komt met ons bedrijf serieus. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de uitvoeringsregelgeving (“UAVG”).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en online identificator.

StairCampus verwerkt persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze informatieve website www.staircampus.com, onze nieuwsbrief ontvangt of zelf contact met ons opneemt (via de website, per e-mail of telefonisch). Indien u diensten of producten afneemt van de bij de StairCampus aangesloten entiteiten, is de privacyverklaring van de betreffende entiteit van toepassing.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop we bij StairCampus met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens StairCampus:

StairCampus

Risseweg 24

6004 DR WEERT

info@staircampus.com

 

1.    Welke persoonsgegevens verwerkt StairCampus?

Wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij:

 • Uw IP-adres;
 • Uw browsergegevens;
 • Uw interesses en voorkeuren;
 • Informatie over uw surf- en kijkgedrag, o.a. de bezochte pagina’s, klikgegevens, bezoekdata; en
 • (Overige) informatie die wordt afgeleid uit het gebruik van cookies (zie paragraaf 3 van deze privacyverklaring).

Wanneer u informatie verstrekt of opvraagt per telefoon, per e-mail of via de website (via het algemene contactformulier of het contactformulier voor de Company Tour), verwerken wij;

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer; en
 • De informatie die je verstrekt in het veld ‘Stel hier uw vraag’.

Wanneer u onze informatie ontvangt over nieuwe ontwikkelingen en onze producten, diensten of evenementen, verwerken wij:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Details omtrent de door u gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (voor zover aan de orde); en
 • Eventueel analytische gegevens (of je bepaalde links in onze nieuwsbrief aanklikt, etc.)

Voor informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken en de manier waarop dat gebeurt wanneer u solliciteert bij StairCampus, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de website www.werkenopdestaircampus.com.

 

2.    Op basis waarvan mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? – verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 1. Omdat u daar zelf toestemming voor heeft gegeven;
 2. Omdat het voor StairCampus belangrijk is dat wij uw persoonsgegevens verwerken (gerechtvaardigd belang van StairCampus).

Als wij persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming blijft dan rechtmatig.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd belang, doen wij dat alleen als dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering.

 

3.    Waarom verwerkt StairCampus uw persoonsgegevens? – verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover deze relevant zijn om u te informeren over StairCampus en onze werkzaamheden, of om te reageren op specifieke vragen of verzoeken.

Meer specifiek verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en onze producten, diensten of evenementen in het kader van bijvoorbeeld onze StairCampus Academy of Company Tour (bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven, gerichte updates en uitnodigingen voor onze evenementen) (1, 2);
 • om u marketing-, PR- en relatiebeheer-gerelateerde informatie te verschaffen (1, 2);
 • om contact met u te onderhouden, per e-mail of telefoon (1, 2);
 • om op uw vragen, opmerkingen of klachten te reageren, al dan niet naar aanleiding van het invullen van het contactformulier op onze website (1, 2);
 • om informatie te verzamelen voor andere zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld het analyseren en managen van onze activiteiten, marktonderzoek, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze diensten en producten, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, het meten van klanttevredenheid en het aanbieden van klantenservice (2);
 • om de (online) dienstverlening te analyseren en verbeteren: (2);
 • om het websitegebruik door middel van cookies te analyseren en verbeteren (2);
 • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen (2); en/of
 • om onze website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren (2).

Per verwerkingsdoel is hierboven door middel van de aanduiding (1, 2) of (2) aangeduid op basis van welke verwerkingsgrondslag(en) uit onderdeel 2 van deze privacyverklaring de verwerking wordt uitgevoerd.

 

4.    Maakt StairCampus gebruik van cookies?

Ja, op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op je computer worden opgeslagen. Deze hebben tot doel onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Voor informatie over de manier waarop wij gebruik maken van cookies, verwijzen wij u naar de StairCampus cookieverklaring.

 

5.    Hoe lang bewaart StairCampus uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast geldt voor bepaalde gegevens dat wij zijn gehouden aan wettelijke bewaartermijnen.

Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens, tenzij we bepaalde persoonsgegevens voor andere doeleinden moeten bewaren. Dit gebeurt echter alleen indien we een juridische grondslag hebben voor het bewaren van uw persoonsgegevens en onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor dit specifieke doeleinde.

 

6.    Deelt StairCampus uw persoonsgegevens met andere partijen?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is, en alleen met de volgende categorieën ontvangers:

 • Partijen die wij inschakelen in het kader van onze dienstverlening (hostingpartijen, IT-beheer); en
 • De bij StairCampus aangesloten entiteiten.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. StairCampus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7.    Draagt StairCampus uw persoonsgegevens over naar landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Normaalgesproken delen wij geen gegevens met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Als er toch een reden is om uw persoonsgegevens te delen met ontvangers buiten de EER, dan zullen we je daarover informeren. Wij zorgen dan voor afspraken met die ontvangers die voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

 

8.    Welke maatregelen neemt StairCampus om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder meer toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden en zijn al onze medewerkers verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, indien er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je andere vragen hebt, neem dan contact op via de gegevens die zijn weergegeven bovenaan deze privacyverklaring.

 

9.    Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

Op grond van de AVG kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht op inzage

U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Recht op het beperken van de bewerking

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op vergetelheid of verwijdering

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij echter niet aan dit verzoek voldoen.

Recht op intrekking van verleende toestemming

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming blijft dan wel rechtmatig.

Wanneer u contact opneemt om uw rechten uit te oefenen, dan streven wij ernaar hier binnen 1 maand op te reageren. In bijzondere omstandigheden kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden). Wij zullen u dan binnen 1 maand laten weten hoe dit komt.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wilt uitoefenen en op welke manier u de informatie wenst te ontvangen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben, bijvoorbeeld een kopie van uw legitimatiebewijs. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens die zijn weergegeven bovenaan deze privacyverklaring.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10.  Wordt deze privacyverklaring gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Deze versie van de privacyverklaring is vastgesteld op 13-12-2021.